Thiếu nhi tân hành ca

Mục Đích Của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể


Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một đoàn thể Công Giáo tiến hành nhằm mục đích qui tụ các trẻ em quanh Chúa Giêsu Thánh Thể để huấn luyện chúng trở nên những con người hoàn thiện và Ki tô hữu đích thực. Tạo một môi trường tốt và những hoàn cảnh thuận lợi để thanh thiếu niên sống Tin Mừng, làm tông đồ và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng.

Để thực hiện mục đích này Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể dựa trên hai loại phương pháp: Phương pháp siêu nhiên và phương pháp tự nhiên. “Việc huấn luyện để làm tông đồ phải bao hàm việc toàn diện con người cho phù hợp với nhân cách và hoàn cảnh của mỗi người”.

Mười Điều tâm niệm của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể

1. Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày,làm cho đời sống hóa nên lời cầu.
2. Thiếu Nhi Thánh thể tôn sùng, siêng năng hiệp lễ nhà thờ viếng thăm.
3. Thiếu Nhi chịu khó hy sinh, luôn nhìn thánh giá dù buồn vẫn vui.
4. Thiếu Nhi nhờ Mẹ quyết tâm, luôn làm gương sáng xứng danh Tông Đồ.
5. Thiếu Nhi xin hứa vâng lời, vâng lời Cha Mẹ và người chỉ huy.
6. Thiếu Nhi đằm thắm nết na, giữ mình trong trắng như là trẻ thơ.
7. Thiếu Nhi bác ái quên mình, sống luôn quảng đại giúp người xung quanh.
8. Thiếu nhi thành thực một lòng, nói làm đúng mực người người tin yêu.
9. Thiếu Nhi bổn phận chuyên cần, viện làm đến chốn đến nơi chu toàn.
10. Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, chân thành với Chúa cộng biên mỗi ngày.

Bài hát chính thức của phong trào

Bài hát chình thức của phong trào Thiếu nhi Thánh thể là bài Thiếu nhi tân hành ca, bài hát này chủ yếu được dùng trong các buổi lễ chào cờ (đoàn) của phong trào.

“Thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới
Theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời
Được trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới
Tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai
Cùng đi hỡi các thiếu nhi
Cùng đi với Chúa Kitô
Nguồn sống Thánh thể chan hòa
Là lí tưởng của người thiếu nhi hôm nay
Thiếu nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới
Thánh hóa môi trường, rèn những khả năng phi thường
Bằng nguyện cầu, hi sinh và một bầu khí mới
Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam”

[id]Bài hát Thiếu Nhi Tân Hành Ca;http://www.youtube.com/watch?v=E2rtCNIoVB4|[/id]

Bài viết được đăng bởi http://www.webthieunhi.com

Category:

Ca-nhac-thieu-nhi

Comments are closed.