Details

賣身葬父

漢董永,家貧。

父死,賣身貸錢而葬。

及去償工,途遇一婦,

求為永妻。俱至主家,

主令織布三百疋。

始得歸,

婦織一月而成。

歸至槐陰會所,

遂辭永而去。

有詩為頌,詩曰

葬父貸孔兄,

仙姬陌上逢;

織布償債主;

孝感動蒼穹。
Mại Thân Táng Phụ
Đổng Vĩnh (董永) bán thân chôn cha
Hán Đổng Vĩnh, gia bần.

Phụ tử, mại thân thải tiễn nhi táng.

Cập khứ thường công, đồ ngộ nhất phụ,

cầu vi vĩnh thê. Câu chí chủ gia,

chủ lệnh chức bố tam bách sơ.

Thủy đắc quy,

phụ chức nhất nguyệt nhi thành.

Quy chí hòe âm hội sở,

toại từ vĩnh nhi khứ.

Hữu thi vi tụng, thi viết

Táng phụ thải khổng huynh,

Tiên cơ mạch thượng phùng;

Chức bố thường trái chủ,

Hiếu cảm động thương khung.

Đổng Vĩnh (董永): bán thân chôn cha – Nhị Thập Chữ Hiếu Tập 6/24

Bán Thân Chôn Cha
Đổng Vĩnh là người đời Hán, nhà rất nghèo. Cha chết phải bán mình vay tiền để lo ma chay chôn cất.

Đến kỳ trả nợ vay, Vĩnh phải bỏ nhà để đến nơi làm công. Trên đường bổng gặp một người con gái tỏ lời cầu hôn và hứa hẹn sẽ làm vợ cho Vĩnh. Thế rồi hai người cùng nhau đi đến gia chủ, chủ nhân ra lệnh phải dệt đủ 300 tấm lụa thì mới trả xong món nợ đã vay.

Từ khi mới gặp đến lúc quay về, người con gái giúp Vĩnh đệt trong một tháng là hoàn thành. Trên đường trở về, khi đến nơi hai người đã từng gặp gỡ dưới bóng cây cây Hòe trước kia, nàng từ giả Đổng Vĩnh rồi chợt biến mất.

Có thơ ca tụng, thơ rằng:

Vay tiền để chôn cất cha già,

Giữa đường liền gặp nàng tiên,

Dệt lụa trả công chủ nợ,

Lòng hiếu cảm động đến Trời.

Category:

Giáo dục

Comments are closed.