Details

Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

Dữu Kiềm Lâu (庾黔娄): nếm phân lo âu

Nếm Phân Lòng Âu Lo
Dữu Kiềm Lâu người thời Nam Tề, làm chức huyện lệnh Sàn Lăng. Đến huyện nhậm chức chưa đầy một tuần thì bỗng thấy trong lòng bồn chồn, mô hôi liên tục chảy, bèn vội vã từ quan quay về quê.

Lúc về đến nhà thì mới biết cha đau nặng trước đó hai hôm. Thầy thuốc bảo rằng: “muốn biết bệnh có được trị khỏi hay bị nguy kịch thì chỉ cần nếm phân. Nếu đắng thì tốt, có thể chạy chữa được.” Kiềm Lâu liền niếm phân thì chỉ thấy có vị ngọt, trong lòng rất lo âu cho việc đó.

Đến lúc ban đêm, ông thắp nhan hướng về sao Bắc Đẩu để làm lễ cúng lạy cầu được chết thay cha.
Dữu Kiềm Lâu (庾黔娄) nếm phân lo âu
Có thơ ca tụng, thơ rằng:

Quan nhậm chức chưa quá mười ngày.

Cha ở nhà bị đau nặng.

Xin được chết thay cho cha già,

Thân rồi sinh lo lắng.
Dữu Kiềm Lâu

Kiềm Lâu có danh Tề Quốc,
Huyện Bình Lăng nhậm chức thân dân.
Tới Nha chưa được một lần,
Như dội tâm thần thường đau.

Vó câu buồn bả.
Thăm cha bệnh đã hai ngày,
Nếm dơ vâng cứ lời thầy,
Đầu lưỡi chua cay trong lòng,

Chữ dạy bệnh trung nghi khổ,
Làm sao bệnh đở mới cam,
Đêm đêm hướng bắc triều tam.
Tánh mạng thay làm thân cha.

Cầu khẩn thấu tòa tinh tú,
Bình an vui thú đình vi,
Cho hay máy động huyền vi.
Minh truyện trước còn ghi kim đằng.

Lý Văn Phức

Category:

Giáo dục

Comments are closed.