Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Sôi Động- Bống Bống Bang Bang


JUN: Ngày xưa xưa ơi là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát Nhà kia có 2 chị em tên được cha đặt là Tấm Cám Từ thuở ấu thơ Tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ Sẽ có ngày tấm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm

ISAAC :Sinh ra trong gia đình vô tâm không thương mình Thương

thay cho thân phận đời cô Tấm Vui chơi hay sa đà Rong chơi đi la cà Không quan

tâm ai Trời ơi con Cám

WILL :Lừa Tấm lấy hết cá tôm Một mình Cám ấp ôm chiến công về

nhà Tấm ơi chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà

365 : Ối a…Ối a… Bống Bống…Bang Bang lên ăn cơm vàng

cơm bạc nhà ta Bống Bống…Bang Bang chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.

Ver2

ST : Ngày xưa xưa ơi là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát Nhà kia có 2 chị em tên được cha đặt là Tấm Cám Từ thuở ấu thơ Tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ Sẽ có ngày tấm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm

ISAAC : Sinh ra trong gia đình vô tâm không thương mình Thương

thay cho thân phận đời cô Tấm Vui chơi hay sa đà Rong chơi đi la cà Không quan

tâm ai Trời ơi con Cám

JUN : Lừa Tấm lấy hết cá tôm Một mình Cám ấp ôm chiến công

về nhà Tấm ơi chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà

365 :Ối a…Ối a… Bống Bống…Bang Bang lên ăn cơm vàng cơm

bạc nhà ta Bống Bống…Bang Bang chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.

Comments are closed.