Theo dõi theo từng giai đoạn sau:

THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN VỀ VẬN ĐỘNG VÀ TÂM LÝ CỦA TRẺ EM DƯỚI 2 TUỔI
THÁNG TUỔI
THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN TÂM SINH LÝ TRẺ EM
VẬN ĐỘNG
TÂM LÝ
2-3
Ngóc đầu
Mỉm cười
3-4
Lật sấp
Cười ra tiếng hóng chuyện
6-8
Ngồi vững
Nói bập bẹ
8-10
Kêu “papa, mama” vẫy tay tạm biệt
10-12
Đứng chựng
Biết nghe theo lệnh
12-18
Đi vài bước
Đi nhanh
Nói 4-5 từ, nói được nhiều từ
Bài viết được đăng bởi http://www.webthieunhi.com

Comments are closed.