Details

Thế giới cổ tích Việt Nam – Ông tơ bà nguyệt phim cổ tích

Nguyệt lão (nguyệt: Mặt Trăng; lão: ông già): ông cụ già ngồi dưới bóng trăng, chủ việc hôn nhân. Vợ ông là bà Lý Nguyệt Thiền.

Tích cũ: Đời nhà Đường, có một người Vi Cố đi kén vợ, gặp một ông cụ ngồi dựa túi xem sách dưới bóng trăng. Anh ta hỏi, thì ông cụ bảo sách ấy chép tên những người lấy nhau và túi ấy đựng những sợi chỉ hồng (xích thằng) để buộc chân hai người phải lấy nhau, không sao gỡ ra được nữa. Anh ta hỏi phải lấy ai, thì ông cụ chỉ một đứa bé lên ba tuổi ở trong tay một người đàn bà chột mắt đem rau ra bán ở chợ mà bảo đó là vợ Vi Cố. Vi Cố giận, sai người đâm con bé ấy, nhưng nó chỉ bị thương. Mười bốn năm sau, quả nhiên Vi Cố lấy người con gái ấy. Chữ “nguyệt lão” chúng ta thường dịch nôm na là “trăng già”. Hai chữ “Ông Tơ” và “Bà Nguyệt” cũng bởi tích ấy mà ra.

Các tìm kiếm liên quan đến thế giới cổ tích
thế giới cổ tích hoàng tử cứu mẹ
thế giới cổ tích tập 175
the gioi co tich tap 174
thế giới cổ tích phạm công cúc hoa
the gioi co tich tap 175
the gioi co tich tap 176
the gioi co tich tap 170
thế giới cổ tích: lấy oán trả ơn – phần 2

Comments are closed.